آرشیو "مقالات"

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

فرایند و نحوه اطلاع رسانی در دنیای امروز، تفاوتهای بسیاری با زمان‌های گذشته دارد.  مهم‌ترین مسئله برای ما در یک سیستم آن است که ببینیم آیا به کاری که انجام می دهیم باور داریم یا آن را فقط به خاطر رفع تکلیف انجام می دهیم. ...

ادامه مطلب ...
برنامه ریزی و توسعه

برنامه ریزی و توسعه

برنامه‌ريزى توسعه هر کشورى براى توسعه ملى خود، برنامه‌هاى خاصى دارد. هدف برنامه‌ريزى ملى دست‌يابى به توسعه سريع و متوازنِ اقتصادى و اجتماعى در کل کشور است. برنامه توسعه ملى هر کشور ترکيبى از برنامه بخش‌هاى مختلف يعنى...

ادامه مطلب ...
قانون نظام صنفی

قانون نظام صنفی

فصل اول - تعاريف فصل دوم - فرد صنفي فصل سوم - اتحاديه‌ها فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان فصل پنجم - اتاق اصناف ايران فصل ششم - کميسيون نظارت فصل هفتم - هيأت عالي نظارت فصل هشتم - تخلفات و...

ادامه مطلب ...
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به مجمع تشخیص ابلاغ کردند

رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به مجمع تشخیص ابلاغ کردند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به مجمع تشخیص ابلاغ کردند به...

ادامه مطلب ...
  • صفحه ی 1 از 2
  • 1
  • 2
  • <