همایش سالیانه اتحادیه صنایع چوب یزد

همایش سالیانه اتحادیه صنایع چوب یزد

قابل توجه تمامی اعضا محترم صنف اطلاعیه فوری موضوع : همایش در راستای آشنایی تمام اعضاء با قانون انتخابات اتحادیه و شرح وظایف هیات رییسه ومشارکت در سرنوشت صنفی خود ، خواهشمند است در سمینار سالیانه اتحادیه حضور فعال...

ادامه مطلب ...