امیر ناظمی/معاون وزیر ارتباطات

امیر ناظمی/معاون وزیر ارتباطات

امیر ناظمی/معاون وزیر ارتباطات دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۰ شاید تصور صبحی که بیدار شویم و شبکه های اجتماعی مان کار نکند، بسیار ترسناک تر از چیزی است که شش سال پیش فکر می کردیم. اگرچه سال ها قبل تر کوسه های بازیگوش...

ادامه مطلب ...