زمان برگزاری نمایشگاه مبلمان یزد ۹۷

زمان برگزاری نمایشگاه مبلمان یزد ۹۷

تاریخ برگزاری نمایشگاه 19 / 09 / 97 لغایت 23 / 09 / 97 مکان :سالن شهید قندی برگزار کننده :شرکت کار آفرینان تجارت دنیا با نظارت اتحادیه صنایع چوب یزد جهت هماهنگی و اخذ غرفه با آقای کاظمی تماس بگیرید 09132558796_09132518309 تذکر :...

ادامه مطلب ...