ارسال کمکهای اهدایی اتحادیه صنایع چوب یزد به هم وطنان سیل زده

۲۶فروردین ۹۸

ممنون از تمامی کسانی که در این امر مهم ما را یاری نمودند