قابل توجه تمامی اعضا محترم صنف

اطلاعیه فوری
موضوع : همایش

در راستای آشنایی تمام اعضاء با قانون انتخابات اتحادیه و شرح وظایف هیات رییسه ومشارکت در سرنوشت صنفی خود ، خواهشمند است در سمینار سالیانه اتحادیه حضور فعال داشته باشید

زمان:شنبه ۹۸/۶/۳۰ ساعت ۱۶/۳۰
مکان: سالن یاقوت مجتمع رفاهی فرهنگیان یزد

خواهشمند است راس ساعت مقرر حضور بهم رسانیم
باتشکر

حاج رضا دهقان منشادی

رئیس اتحادیه صنایع چوب یزد