ثبت نام از کاندیداهای هیات مدیره اتحادیه صنایع چوب یزد به اتمام رسیده وانشالله بعد از تایید صلاحیت افراد ،اسامی اعلام خواهد شد
به گفته ریاست اتحادیه جناب اقای حاج رضا دهقان منشادی ،تعداد ثبت نام کنندگان برای هیات مدیره ۱۹ نفر وبازرس هیات مدیره ۴ نفر ،که در مجموع ۲۳ نفر میباشند از جمع مذکور یک نفر خانم ثبت نام نموده است امید است اعضا با مشارکت حداکثری در این انتخابات در سرنوشت صنف واینده شغلی خود اثر گذار بوده ودر تصمیم گیریها وتصمیم سازی برنامه های اتحادیه نقش داشته باشند انشالله