برگزاری دومین اردوی فرهنگی ورزشی اتحادیه صنایع چوب روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۴ در محل آبشار دره گاهان تفت
واحد فرهنگی و پایگاه بسیج شهدای صنایع چوب یزد